Šobrīd būvmateriālu interneta veikals ir pārbūves stadijā. Visus materiālus var ērti pasūtīt telefoniski (204811571) un epastā info@pamatiungridas.com , kā arī   wathcap (204811571)!